ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก เป็นโครงการหลวงที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 1 ชั่วโมง 40 นาทีก็สามารถไปถึงโครงการหลวงห้วยลึกได้แล้ว 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่อยู่ใกล้กับดอยหลวงเชียงดาวที่เราเห็นตั้งอย่างตระการตาขณะที่กำลังขับรถจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปที่อำเภอไชยปราการ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก มีร้านดอยคำขายของที่ระลึก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้ท่านได้เลย ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีชนเผ่าได้แก่เผ่าม้ง กระเหรี่ยง มูเซอ และคนเมือง วิถีชีวิตต่างๆของคนในโครงการหลวงทำให้เกิดวัฒนธรรมเกิดขึ้นซึ่งภายในโครงการหลวงนั้นก็จะมีวิถีชีวิตของชาวม้งและชาวกะเหรี่ยง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ด้านหน้าของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ว่าจะมีร้านดอยคำเป็นร้านขายของที่ระลึกรวมถึงขายผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้แวะซื้อการก่อนที่จะเดินทางกันต่ออีกด้วย สำหรับประเพณีของชนเผ่าต่างๆภายในโครงการหลวง ได้แก่ ประเพณีปีใหม่ม้งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมโดยมีการฉลองตลอด 7 วัน  ประเพณีพิธีตัดเคราะห์ จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมในช่วงเข้าพรรษา งานสลากภัตของคนเมืองจะจัดในช่วงออกพรรษา และยังมี ประเพณี ปีใหม่กะเหรี่ยงและประเพณีกินข้าวใหม่ของมูเซออีกด้วย บริเวณด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมของชนเผ่าก็จะมีของที่ระลึกขาย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก มีแปลงปลูกผักและวิจัยผัก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก มีแปลงปลูกผักและวิจัยผักชนิดต่างๆที่เป็นผักเมืองหนาวและผักพื้นเมืองนอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ดอกผลไม้รวมถึงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่ไม่ใช้ดินในการปลูกนอกจากการเกษตรแล้วในโครงการหลวงก็ยังมีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่แน่ๆเราได้สัมผัสกับธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลึก และเที่ยวถ้ำหินงามที่อยู่ห่างจากโครงการหลวงประมาณ 1 กิโลเมตร 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก มีแปลงปลูกผักเมืองหนาว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก มีบ้านพักให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงมัคคุเทศก์นำเที่ยวผู้ใดสนใจที่จะไปสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ได้เลย 

เว็บไซต์เราขอแนะนำ ข้อมูลการท่องเที่ยว และสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่พลาด!!

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แม่กำปอง ชมบรรยากาศธรรมชาติ อากาศหนาวมาก