วัดญาณสังวราราม ที่เที่ยวพัทยา จังหวัดชลบุรี

วัดญาณสังวราราม ที่เที่ยวพัทยา

วัดญาณสังวราราม พัทยา เป็นวัดที่ตั้งอยู่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เราสามารถเดินทางมาวัดนี้ได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัวซึ่งเราสามารถปักหมุดกันมาที่ วัดญาณสังวราราม ได้โดยตรงเลย เมื่อเราขับมาพบกับวงเวียนทางเข้าวัด เราก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่อาณาเขตของวัดกันเลย เมื่อเราผ่านเข้าประตูวัดมาแล้วทางขวามือของเราจะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่าง วัดญาณสังวราราม กับวิหารเซียน

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม พัทยา เที่ยวชมสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า

จากนั้นเราก็จะพานพบกับสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า รวมถึงปูชนียสถานที่ทรงคุณค่า การเยี่ยมชมและนมัสการปูนียสถานแห่งนี้เพื่อนๆ ควรแต่งกายให้เหมาะสมรวมถึงสำรวมกาย วาจา และใจด้วย เพื่อเป็นการเคารพสถานที่ อีกทั้ง วัดญาณสังวราราม ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเหล่าอุบาสกและอุบาสิกาอีกด้วย ปูชนียสถานที่สำคัญที่ประดิษฐานอยู่ภายในอาณาเขตของ วัดญาณสังวราราม ประกอบด้วย

 • 1.วิหารพระศรีอริยเมตไตรย พุทธคยา
 • 2.ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • 3.อาคารท่านท้าววิรุฬหกมหาราชพุทธบัณฑิต
 • 4.ศาลาศรีสังวาลย์กัลยาณิวัฒนา
วิหารพระศรีอริยเมตไตรย พุทธคยา
 • 5.พระอุโบสถ ซึ่งภายในพระอุโบสถแห่งนี้มีพระประธานคือสมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมมานมัสการกัน
 • 6.พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ เจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้ที่ได้พบเห็นภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้
 • 7.อาศรมพระอาจารย์แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์
 • 8.พระตำหนักทรงพัฒนา
 • 9.หอไตร
 • 10.อริยาคาร เป็นอาคารที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระอริยสงฆ์ชื่อดังพร้อมคำสอนที่มีการบรรยายถึง 3 ภาษาด้วยกัน อาคารแห่งนี้ปิดให้เข้าเยี่ยมชมในเวลา 17.00 น. หากเพื่อนๆ มีแพลนเยือนสถานที่สำคัญในวัดให้ครบ เราก็ขอแนะนำให้มาที่อริยอาคารเป็นสถานที่แรกๆ
ศาลาวชิราลงกรณ์ สิรินธร
 • 11.ศาลาวชิราลงกรณ์ สิรินธร

              หากเพื่อนๆ เดินทางมาพร้อมๆ กับผู้สูงอายุเราก็ขอแนะนำให้ขับรถพาท่านไปแต่ละจุดที่สำคัญๆ เพราะแต่ละจุดที่กล่าวมาข้างต้นค่อนข้างไกลกัน รวมถึงถนนในวัดที่มีลักษณะเป็นเนินเวลาเดินขึ้นทำให้อาจเกิดความไม่สะดวกแก่ผู้สูงอายุได้ แต่หากได้ไปสัมผัสในปูชนียสถานแห่งนี้แล้วรับรองได้เลยว่าผู้สูงอายุที่เราพาท่านไปด้วยต้องเกิดความปลื้มปิติกันอย่างแน่นอน

เว็บไซต์เราขอแนะนำ ข้อมูลการท่องเที่ยว และสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่พลาด!!