วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดไทย ที่คล้ายโบสถ์คริสต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดไทย ที่คล้ายโบสถ์คริสต์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง เป็นเมืองที่มีประวัติมากมาย และมีสถานที่ประวัติศาสตร์อยู่หลายที่ เมื่อได้ไปสิ่งหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นวัด ที่อยุธยามีวัดอยู่หลายแห่งด้วยกัน

แต่ละที่ก็มีความน่าสนใจในแบบเฉพาะของตัวเอง อย่างเช่น วัดที่จะนำมาแนะนำวันนี้ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดนี้เป็นวัดที่นำวัฒนธรรมสไลต์การตกแต่งของสองวัฒนธรรมมาผสมผสานกันได้อย่างดี และลงตัวที่สุด วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นวัดไทยแต่หน้าตาเป็นโบสถ์คริสต์ เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

ข้อมูลของวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี 2421 ช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นวัดที่สร้างลอกแบบมาจากโบสถ์ฝรั่งที่ตกแต่งด้วยกระจกสีต่าง ๆ ในแบบโกธิค

โดย วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร นั้นอยู่บนเกาะกลางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับพระราชวังบางปะอิน เวลาเดินทางไปที่วัดแห่งนี้จะต้องข้ามฝั่งไป โดยกระเช้าสำหรับส่งผู้โดยสารประมาณครั้งละ 6-8 คน ค่าโดยสารแล้วแต่บริจาค

ข้อมูลของวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร มีพระประทานนามว่า พระพุทธนฤมลธรรโมภาส  ที่มีฐานชุกชีไม่เหมือนกับโบสถ์ทั่ว ๆ ไป มีลักษณะเด่นคล้ายกับที่ตั้งของไม้กางเขน มีช่องหน้าต่างที่โค้งมน ที่ฝาผนังไม่ใช่ภาพเขียนน้ำมันเหมือนทั่วไป แต่เป็นภาพที่ทำจากการประดิษฐ์จากกระจกสี เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 นั่นเอง

สถานที่ในวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

สถานที่ในวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
  • สถานที่ที่น่าสนในที่แรก จะเป็นพระอุโบสถ ที่เป็นพระอุโบสถแบบโกธิค รูปทรงที่แปลกตา แต่มีเสน่ห์ และน่าเก็บภาพ
  • สถานที่ถัดมาก็คือ หอพระคันธารราษฎร์ หอพระ ที่ภายในนั้นมีพระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ประดิษฐานอยู่
  • หอพระพุทธศิลา หอพระ ที่ภายในมีพระพทุธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยลพบุรี ประดิษฐาน นามว่า พระพุทธศิลา เป็นปางนาคปรกสมัยลพบุรี
  • พระพุทธรูปทรงม้าของพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแสดงอยู่ที่ศาลา เพื่อไว้ให้ได้เข้าไปกราบสักการะ
  • สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์ ที่สร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นอนุสรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เจ้าจอมมารดาชุ่มในรัชกาลที่4 และราชสกุลดิศกุล

เว็บไซต์เราขอแนะนำ ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่พลาด!!