วัดที่เชียงใหม่ วัดสไตล์ชาวล้านนาที่สวยงดงามมาก

วัดที่เชียงใหม่ วัดสไตล์ชาวล้านนา
Phra Sing Woramahawihan Temple, Chiang Mai, Published in How to enjoy a trip to Chiang mai in the Rainy Season, Osotho Magazine, Issued : July, 2016

ได้เวลาขึ้นเหนือ เที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระวัดดัง และเยี่ยมชมวัฒนธรรมแบบล้านนา ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

รวมไปถึง วัดที่เชียงใหม่ ที่มีทั้งสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชาวเหนือที่ไม่เหมือนทางภาคกลาง ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวประทับใจ ถือเป็นมหัศจรรย์แห่งดินแดนของภาคเหนือ

วัดที่เชียงใหม่

วัดที่เชียงใหม่ เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดที่เชียงใหม่ เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามสถานที่แรกที่อยากแนะนำ คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นที่สุดในเชียงใหม่ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก

พระธาตุสีทองเหลืองอร่ามเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่มาช้านาน ก่อนถึงพระธาตุจะมีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยควรสักการะที่นี่ก่อนเพื่อเป็นศิริมงคล แล้วไปขึ้นบันไดนาค 300 ขั้นไหว้พระธาตุ หรือถ้าไม่สะดวกก็มีกระเช้าให้ขึ้นได้ บนพระธาตุเป็นมุมสูงสามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ได้รอบด้าน

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดที่เชียงใหม่ เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามสถานที่ที่สองที่อยากแนะนำ คือ วัดพระธาตุดอยคำ หรือวัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 1,300 ปีอยู่ที่ดอยคำ หลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์

แต่ก่อนเป็นวัดร้าง ตอนกรุงแตกพลโบราณวัตถุมากมาย วัดดอยคำมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าทันใจ ที่ให้พรได้ตามที่ขอ มีคนไปขอกันมากและสำเร็จทุกราย เป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งในเชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดที่เชียงใหม่ เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามสถานที่ที่สามที่อยากแนะนำ คือ วัดพระสิงห์วรวิหาร หรือวัดพระสิงห์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนา เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก อยู่บริเวณคูเมือง เป็นวัดที่มีความสวยงาม มีวิหารลายทองคำ มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์และสังข์ทอง และบริเวณรอบ ๆ เป็นศิลปะล้านนา

ภายในมีพระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธศิลปะเชียงแสน ที่ศักดิ์สิทธิ์มากคู่เมืองเชียงใหม่อีกองค์หนึ่ง รอมทั้งเจดีย์ที่เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง เพื่อไหว้บูชาประจำอีกด้วย

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดที่เชียงใหม่ เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามสถานที่ทีสี่ที่อยากแนะนำ คือ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดโชติการาม เป็นอีกวัดที่เก่าแก่ในเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ และสูงที่สุดในภาคเหนือประมาณ 80 เมตร ภายในมีพระประธานพระอัฎฐารส ปางพระประธานอภัย ตามศิลปะแบบล้านนาตอนปลาย ตัวเจดีย์ล้อมรอบไปด้วยรูปปั้นช้างค้ำ 28 เชือก

เพื่อเป็นการส่งเสริมพลังเมืองให้แข็งแรง มีความสงบสุข ประตูเข้าวิหารจะมียันไดนาคที่เป็นฝีมือก่อสร้างเก่าแต่โบราณ เป็นรูปปั้นนาคที่สวยงามที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สมควรแก่การรักษาเอาไว้เป็นอย่างยิ่ง

ทั้งหมดนี้ คือสถานที่ท่องเที่ยว วัดที่เชียงใหม่ นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้ทุกท่านได้เข้าไปรับชมและสัมผัสกับมนต์ขลังแห่งล้านนา

เว็บไซต์เราขอแนะนำ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่พลาด!!