สร้างแนวคิดปลูก จิตสำนึก ให้ธรรมชาติคงอยู่ยาวนาน

จิตสำนึก

               สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่หลายแห่ง ถูกทำลายจากนักท่องเที่ยวที่ขาด จิตสำนึก ถึงแม้จะมีการให้ความรู้ปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปมากมายเท่าไหร่  แต่ก็ยังมีบุคคลที่ไม่ยี่หระต่อการที่จะรักษาทรัพยากร ก็ยิ่งทำให้สถานที่สวยงามหลายแห่งต้องแปดเปื้อนสกปรก และไร้ซึ่งคนให้ความสนใจ ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการของทั้งสถานที่ต่างๆที่มีคนไปท่องเที่ยวกันอย่างมากมาย เกี่ยวกับเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอย การใช้ถุงพลาสติก และสร้างคำขวัญปลุกจิตสำนึก ไม่ว่าจะเป็นการที่บอกว่าเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้ นอกจากรอยเท้า และไม่เอาอะไรออกไปนอกจากความประทับใจ แนะนำที่เที่ยว

จิตสำนึก

จิตสำนึก สร้างได้เพื่อรักษาทรัพยากร

การสร้าง จิตสำนึก เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ให้เสื่อมโทรมลง อาจจะเป็นความมุ่งมั่นของหน่วยงานที่สร้างแนวคิดต่างๆเพื่อที่จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยว มีให้เที่ยวมีให้พักผ่อนตลอดไป แต่หากคนที่ไม่ได้มีความใส่ใจก็อาจจะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมได้ง่ายๆ หาดทรายหลายๆแห่งริมทะเล จะพบขยะมูลฝอยที่มีมากมาย ทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ และผู้คนที่ไปเที่ยวเหล่านั้น ก็เพียงแต่คิดว่าทิ้งแค่เพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้ทำให้ทะเลต้องหม่นหมอง แต่หากมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมๆกันหลายๆคน ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้ทะเลสกปรก

               ความมักง่ายของผู้คนที่ไม่มี จิตสำนึก แก้ไขยาก หากไม่มีมาตรการที่เข้มงวด แต่ถึงกระนั้นผู้คนก็พร้อมที่จะฝ่าฝืน หลบซ่อน ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาสิ่งต้องห้าม เช่นถุงพลาสติกขวดน้ำ หรือการก่อไฟในสถานที่อุทยานที่มีคำสั่งห้ามชัดเจน เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่ลงมาหาอาหาร เราคงเคยพบเห็นข่าวที่ทั้งกวางทั้งสัตว์ป่า กินถุงพลาสติกหรือสัตว์น้ำเช่นเต่าทะเล ปลาโลมาหรือสัตว์อื่นๆ ตายลง แล้วมีการผ่าพิสูจน์พบว่ามีพลาสติกอยู่ในกระเพาะอาหารมากมาย สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคนทั่วไป ขาดความรู้ความเข้าใจหรือแม้แต่ขาดความเอาใจใส่ รับแต่ผลประโยชน์ส่วนตน แต่กลับส่งผลร้ายต่อธรรมชาติซึ่งอาจจะไม่หลงเหลือไปให้ลูกหลานได้ชมเชย

จิตสำนึก

                การสร้างตัวอย่างที่ดี ที่ต้องเริ่มมาจากตนเองสร้าง จิตสำนึก เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังที่เติบโตมา รู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกเป็นเรื่องสำคัญ ทุกที่ทุกแห่งที่ไปท่องเที่ยวหรือเดินทาง หากมีความคิดที่ดีคิดที่จะอนุรักษ์เพื่อคนรุ่นหลัง สิ่งของสกปรกต่างๆรวมทั้งการขีดเขียน ที่จะทำให้สถานที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่งดงามต้องแปดเปื้อน ควรจะต้องลดละเลิก และหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เพื่อที่จะทำให้ธรรมชาติที่งดงามได้คงอยู่กับทั้งคน ทั้งประเทศไทยไปอย่างยาวนาน