วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดอยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดอยุธยา มรดกทางประวัติศาสตร์ที่งดงาม

November 20, 2020 Air Sunisar 0

มรดกแห่งความงดงามทางประวัติศาสตร์ ที่มีหลากหลายสถานที่ให้ทุกคนได้ชื่นชมกัน พาทุกคนมาที่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่เป็นวัดเก่าแก่โบราณ และเป็นวัดประจำพระราชวัง เช่นเดียวกันวัดมหาธาตุ สุโขทัย ที่วัดแห่งนี้มีทั้งศิลปะต่างๆ ที่น่าสนใจ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารมงคลบพิตร ในอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา บนถนนศรีสรรเพชญ์ ไม่รอช้ามาดูความน่าสนใจของที่นี่กันเลย ประวัติของวัดพระศรีสรรเพชญ์ แรกเริ่มเดิมทีบริเวณพื้นที่ของ วัดพระศรีสรรเพชญ์ เคยเป็นพระราชวังหลวง ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เพื่อใช้ประทับ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงย้ายศูนย์กลางของพระราชวังไปทางทิศเหนือบริเวณริมแม่น้ำลพบุรี แล้วทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ที่นั่น […]