ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

August 5, 2020 Air Sunisar 0

จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองจักกังราว” ซึ่งมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและอุทยานประวัติศาสตร์ โดยการ ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร สถานที่ท่องเที่ยวที่แรก ก็คือ อุทยานแห่งชาติคลองลานและยอดเขาโมโกจู ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ปกคลุมไปด้วยหมอกในช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวจะมาเยี่ยมชมตลาดย้อนยุคนครชุมเพื่อซื้อสินค้าพื้นเมือง สำหรับนักเดินป่าและนักปีนเขาการเดินทางห้าวันจะพาแขกไปยังยอดเขาโมโกชูซึ่งสูงถึง 1,964 เมตร น้ำตกและสถานที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายรอผู้มาเยือน ผู้ที่นั่งรถประจำทางจากกรุงเทพฯสามารถขึ้นฝั่งที่คลองลานตลาดคลองตัน (ตลาด) […]