เกาะกวม-จุดยุทธศาสตร์สำคัญ

เกาะกวม จุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก

August 7, 2020 Air Sunisar 0

สำหรับท่านผู้อ่านที่ทำการติดตามข่าวในระหว่างประเทศมาโดยตลอด น่าจะพอทราบข่าวถึงกรณีการที่กองทัพสหรัฐอเมริกา ได้ทำการนำเครื่องบินทิ้งระเบิด และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ มาทำการประจำการที่สนามบินกองทัพอากาศสหรัฐที่ เกาะกวม จุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อเตรียมปะทะในกรณีมีข้อพิพาทกันระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรกับพญามังกรสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งก็ควรมีความสำคัญอย่างไร ทำไม เกาะกวม จึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ในบทความนี้เราจะขอนำท่านได้ทราบประวัติศาสตร์ของข้อความดังต่อไปนี้ เกาะกวม ในมหาสมุทรแปซิฟิก กองทัพสหรัฐอเมริกาชนะกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นได้ เกาะกวม นั้นเป็นเกาะแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเกาะกวมมีพื้นที่โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 549 ตารางกิโลเมตร ตัวเกาะมีทั้งที่ราบหินปูนปะการัง และบางส่วนก็ยังมีภูเขาไฟอีกด้วย ซึ่งแต่เดิมในอดีตของเกาะกวมเป็นดินแดนของประเทศสเปน หากแต่ในเวลาต่อมาเมื่อประเทศสเปนตกเป็นผู้พ่ายแพ้ในสงครามในปี […]