วัดที่เชียงใหม่ วัดสไตล์ชาวล้านนา

วัดที่เชียงใหม่ วัดสไตล์ชาวล้านนาที่สวยงดงามมาก

December 10, 2020 Air Sunisar 0

ได้เวลาขึ้นเหนือ เที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระวัดดัง และเยี่ยมชมวัฒนธรรมแบบล้านนา ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึง วัดที่เชียงใหม่ ที่มีทั้งสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชาวเหนือที่ไม่เหมือนทางภาคกลาง ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวประทับใจ ถือเป็นมหัศจรรย์แห่งดินแดนของภาคเหนือ วัดที่เชียงใหม่ เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม วัดที่เชียงใหม่ เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามสถานที่แรกที่อยากแนะนำ คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นที่สุดในเชียงใหม่ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก พระธาตุสีทองเหลืองอร่ามเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่มาช้านาน ก่อนถึงพระธาตุจะมีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยควรสักการะที่นี่ก่อนเพื่อเป็นศิริมงคล แล้วไปขึ้นบันไดนาค 300 ขั้นไหว้พระธาตุ หรือถ้าไม่สะดวกก็มีกระเช้าให้ขึ้นได้ บนพระธาตุเป็นมุมสูงสามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ได้รอบด้าน […]