วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดไทย ที่คล้ายโบสถ์คริสต์

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดไทย ที่คล้ายโบสถ์คริสต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

November 26, 2020 Air Sunisar 0

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง เป็นเมืองที่มีประวัติมากมาย และมีสถานที่ประวัติศาสตร์อยู่หลายที่ เมื่อได้ไปสิ่งหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นวัด ที่อยุธยามีวัดอยู่หลายแห่งด้วยกัน แต่ละที่ก็มีความน่าสนใจในแบบเฉพาะของตัวเอง อย่างเช่น วัดที่จะนำมาแนะนำวันนี้ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดนี้เป็นวัดที่นำวัฒนธรรมสไลต์การตกแต่งของสองวัฒนธรรมมาผสมผสานกันได้อย่างดี และลงตัวที่สุด วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นวัดไทยแต่หน้าตาเป็นโบสถ์คริสต์ เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ข้อมูลของวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี 2421 ช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นวัดที่สร้างลอกแบบมาจากโบสถ์ฝรั่งที่ตกแต่งด้วยกระจกสีต่าง ๆ ในแบบโกธิค โดย […]