ที่ท่องเที่ยวระดับโลก วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่น

               หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เป็นงานศิลปะแห่งยุคสมัยที่รังสรรค์ขึ้นมาจากฝีไม้ลายมือของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้มีการปฏิบัติธนวัฒน์เก่าให้มีความสวยงามวิจิตรไปด้วยศิลปะที่ชดช้อยงดงาม และได้สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งตัวอาจารย์เองรวมทั้ง วัดร่องขุ่น ให้เป็นที่สนใจต่อชาวโลก ทำให้ในวันนี้จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในเป้าหมายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจอยากจะมาชมความงามของศิลปะไทยสักครั้ง ใน ปี พ.ศ. 2540 อาจารย์เฉลิมชัยผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ทางด้านจิตรกรรม ได้บูรณะวัดเก่าที่เกือบจะรกร้างและมีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม รวมทั้งชุมชนเองก็มีขนาดเล็กและไม่ได้ให้ความสำคัญ จนวันนี้กลายเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวมากมายที่อยากจะเข้าไปสัมผัสกิจกรรมแห่งยุคสมัย วัดร่องขุ่น แนะนำที่เที่ยว

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น ศิลปะไทยแห่งยุคสมัย

                แนวคิดของอาจารย์เฉลิมชัย ที่จะบูรณะวัดเก่าให้มีความสวยงามและมีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น วัดร่องขุ่น ใช้เวลาดำเนินการสร้างเป็นเวลาถึง 13 ปี มี Concept ความคิดทั้งเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ในส่วนของเรื่องชาตินี้อาจารย์ให้ความเห็นว่า อยากให้ วัดร่องขุ่น เป็นงานศิลปะระดับชาติที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่มีการออกแบบโดยผู้มีความรู้โดยตรง รายการที่ตัวจานเองเป็นคนที่ฝักใฝ่ในการศึกษาเรื่องพระธรรมคำสอนทางศาสนาอยู่แล้วทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างศิลปะต่างๆเพื่อแสงปริศนาธรรมไปด้วยอีกทางหนึ่ง

               ในส่วนของความจงรักภักดี ที่อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าองค์ประกอบในการสร้างวัด ที่จำเป็นจะต้องมีแรงบันดาลใจคือพระมหากษัตริย์ อาจจะมีผลสืบเนื่องมาจากการที่ตัวอาจารย์ ได้เคยเข้าเฝ้าและรู้สึกประทับใจถึงพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบของ วัดร่องขุ่น ให้คนรุ่นหลังได้เชยชม

วัดร่องขุ่น

                วัดร่องขุ่น เป็นประติมากรรมทางศาสนาร่วมสมัย ประกอบไปด้วยพระอุโบสถสีขาวบริสุทธิ์ประดับด้วยกระจกที่สื่อความหมายเป็นในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในส่วนของความหมายของสีขาวนี้คือความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนารวมทั้งกระจกที่ส่องแสงระยิบระยับ ก็หมายถึงพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า และทุกสถานที่ทุกรายละเอียดของงานศิลปะที่ประดับก็สื่อความหมายในเชิงแสดงทำให้ผู้ชมได้ขบคิด และทั้งความสวยงามรวมทั้งความหมายที่อยู่ภายใน ก็จึงถูกยกย่องให้เป็นงานศิลปะแห่งยุคสมัยในรัชกาลที่ 9