ภูฏาน เก็บค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเพิ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบริการ

ภูฏาน

ประเทศ ภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆที่ มีพื้นที่แค่เพียง 38,000 กว่าตารางกิโลเมตร มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง เนื่องจากถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหิมาลัย และมีที่ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย อุทานเป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้คนอยากจะไปท่องเที่ยวมากที่สุด เนื่องจากมีอากาศดีมีทิวทัศน์สวยงาม และการที่ประเทศนี้เป็นสัมพันธมิตรกับประเทศไทย คนไทยจึงทำความรู้จักประเทศภูฏานได้ เงินรายได้ของประเทศนี้ส่วนใหญ่ได้มาจากการเปิดรับนักท่องเที่ยว แต่เมื่อช่วงสถานการณ์โควิชที่ผ่านพ้นไปเงินรายได้จากการท่องเที่ยวก็ลดน้อยลง ทำให้เมื่อสถานการณ์ต่างๆภายนอกคลี่คลาย จึงเปิดเริ่มให้บริการนักท่องเที่ยวรอบใหม่และมีการบริหารจัดการรวมทั้งการวางมาตรการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้น โดยเร็วๆนี้มีการประกาศเพิ่มค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวเพื่อนำไปสนับสนุนการพัฒนาต่างๆของในประเทศที่มีราคาเพิ่มขึ้นจาก $65 เป็น 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน แนะนำที่เที่ยว

ภูฏาน

ภูฏาน ประเทศน่าเที่ยวที่หลายคนอยากไปสัมผัส

                มีการประกาศว่าประเทศ ภูฏาน มีการขยับเพิ่มราคาที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะนำเงิน ไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟฟ้า หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รายการที่ประเทศนี้มีการจำกัดจำนวนคนท่องเที่ยว แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความต้องการของนักท่องเที่ยวลดน้อยลง และมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยว่าการเรียกเก็บเงินที่เพิ่มขึ้นนั้น จะนำเข้าไปสู่กองทุนรักษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ เพื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตจริงๆของสถานที่นี้

               ประเด็นที่น่าสนใจ ภาครัฐบาลที่ควบคุมการท่องเที่ยวของประเทศ ภูฏาน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ก็คือเพื่อนำไปใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อลดภาวะคาร์บอน โดยตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ประเทศมีสถานการณ์พระคาร์บอนติดลบ คือการผลิตออกซิเจนเพิ่มเติมหากรวมกับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการขนส่งที่เกิดขึ้น ก็จะมีจำนวนที่ต่ำกว่า ไม่เพียงเท่านั้นในส่วนของเงินรายได้นี้ จะนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในประเทศ ให้มีการรักษาความสะอาดถนนหนทาง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อจะทำให้ผู้คนที่มาท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ

ภูฏาน

                ตามรายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ covid-19 ประเทศ ภูฏาน ได้มีการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยต่าง และให้ความรู้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรภาคการท่องเที่ยว ที่มีการจัดอบรม เพื่อเพิ่มลักษณะต่างๆและยกระดับความสามารถของประชาชนในประเทศอันที่จะได้นำมาต้อนรับและให้บริการแขกบ้านแขกเมือง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด