วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดอยุธยา มรดกทางประวัติศาสตร์ที่งดงาม

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดอยุธยา

มรดกแห่งความงดงามทางประวัติศาสตร์ ที่มีหลากหลายสถานที่ให้ทุกคนได้ชื่นชมกัน พาทุกคนมาที่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่เป็นวัดเก่าแก่โบราณ และเป็นวัดประจำพระราชวัง เช่นเดียวกันวัดมหาธาตุ สุโขทัย ที่วัดแห่งนี้มีทั้งศิลปะต่างๆ ที่น่าสนใจ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารมงคลบพิตร ในอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา บนถนนศรีสรรเพชญ์ ไม่รอช้ามาดูความน่าสนใจของที่นี่กันเลย

วัดพระศรีสรรเพชญ์

ประวัติของวัดพระศรีสรรเพชญ์

แรกเริ่มเดิมทีบริเวณพื้นที่ของ วัดพระศรีสรรเพชญ์ เคยเป็นพระราชวังหลวง ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เพื่อใช้ประทับ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงย้ายศูนย์กลางของพระราชวังไปทางทิศเหนือบริเวณริมแม่น้ำลพบุรี แล้วทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ที่นั่น ส่วนบริเวณเดิม ทรงให้สร้างเป็นเขตุพุทธาวาส เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ให้พระมหากษัตริย์ได้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และราชพิธีต่างๆ ของบ้านเมือง เช่น การถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

ประวัติของวัดพระศรีสรรเพชญ์

ต่อมาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างสถูปเจดีย์ เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระบิดา และพระสถูปเจดีย์องค์กลาง สำหรับบรรจุพระอัฐิของพระเชษฐา ก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 และภายหลังเจดีย์สุดท้ายองค์ที่สาม พระหน่อพุทธางกูร หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ผู้เป็นพระบิดา

สิ่งน่าสนใจของวัดพระศรีสรรเพชญ์

  • เจดีย์ หรือ พระมหาธาตุเจดีย์

คือเจดีย์ทั้งสามองค์ที่ได้กล่าวถึงประวัติข้างต้นไป โดยเป็นลักษณะทรงลังกาเช่นเดียวกันทั้งสามองค์ ในบางส่วนขององค์เจดีย์ก็ได้รับอิทธิพลศิลปะของศรีวิชัยมาด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีมณฑปอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานแต่ละองค์ด้วย

เจดีย์ของวัดพระศรีสรรเพชญ์
  • วิหารหลวง

สร้างขึ้นโดย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงโปรดเกล้าให้หล่อพระพุทธรูปยืนสูง 8วา พร้อมหุ้มด้วยทองคำ เพื่อประดิษฐานภายในวิหาร และถวายพระนามว่า พระศรีสรรเพชญดาญาณ แต่เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาได้ถูกทำลายเหลือเพียงสำริดแกนใน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้อัญเชิญ ไปประดิษฐานที่เจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระเจดีย์รายพระศรีสรรเพชญ์
  • อาคารจัตุรมุข

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในอาคารได้มีการประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถ นั่ง นอน ยืน และเดิน

  • พระเจดีย์ราย

เป็นเจดีย์ทรงลังกาเหมือนกันหมด ตั้งรายรอบ วัดพระศรีสรรเพชญ์  ซึ่งเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์

เว็บไซต์เราขอแนะนำ ข้อมูลการท่องเที่ยว และสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่พลาด!!